Egg-Sized Intonation - The Golden Triangle

Primära och sekundära behov

Om vi har ett primärt behov kan vi inte stoppa det. Allt annat får stå åt sidan till förmån för det primära behovet. Det är ganska intressant hur det är funtat. Det spelar ingen roll hur viktigt något är för de primära behoven kan vi inte styra, vi måste lyda dom. Vad kan då vara exempel på sekundära behov, har jag funderat på ibland. Kan det vara allt annat? Men så läste jag på en sajt att det är mer de känslomässiga behoven som är de sekundära men naturligtvis inte oviktiga för det. Om man inte får dom tillgodosedda är det risk för ett antal sjukdomar, både fysiska och psykiska. Så vi behöver alltsammans för att vara en hel människa.